Наказ “Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання” від 20.07.2018

Наказ “Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання” від 20.07.2018

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2018  № 129

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 754/32206

Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання

Відповідно до статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, що додається.

2. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.), разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр соціальної політики України

Виконавчий директор Асоціації міст України

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова Антимонопольного комітету України

О. Мірошниченко

Р. Іллічов

К.М. Ляпіна

А. Рева

О.В. Слобожан

Г.В. Осовий

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
05 червня 2018 року № 129

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 754/32206

МЕТОДИКА
визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання

І. Загальні положення

1. За цією Методикою визначається розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподіл між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання (далі – споживачі).

2. Ця Методика застосовується оператором зовнішніх інженерних мереж під час визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі – органи місцевого самоврядування) під час встановлення відповідних внесків.

3. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

4. Внесками за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку є регулярні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку (за наявності), за кожною комунальною послугою окремо.

5. Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, для включення їх до складу відповідних внесків розраховує оператор зовнішніх інженерних мереж відповідно до вимог цієї Методики.

Вказані витрати розраховуються окремо для кожної будівлі та за видами діяльності – встановлення вузлів комерційного обліку, обслуговування вузлів комерційного обліку, заміна вузлів комерційного обліку.

Облік витрат ведеться окремо за видами діяльності.

6. Розміри внесків, визначені на основі загального обсягу витрат за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та розподілені між споживачами оператором зовнішніх інженерних мереж, підлягають встановленню органами місцевого самоврядування для споживачів відповідної територіальної громади.

7. Для встановлення внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж подає органу місцевого самоврядування у паперовому і електронному вигляді заяву про встановлення внесків та розрахунки внесків, здійснені окремо за кожним видом діяльності на планований період для кожної будівлі окремо, а також додатки, передбачені пунктом 8 цього розділу Методики, для встановлення внесків за встановлення вузлів комерційного обліку.

8. Розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку перед поданням до органу місцевого самоврядування доводиться до відома власників (співвласників) будівлі відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку для доведення їх до відома власників (співвласників) будівлі (під час інформування оператором зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол(ли) комерційного обліку у будівлі) визначається відповідно до цієї Методики, виходячи з витрат, пов’язаних із оснащенням відповідної будівлі вузлом(ами) комерційного обліку та можливості їх сплати споживачами протягом п’яти років.

Визначені оператором зовнішніх інженерних мереж внески за встановлення вузлів комерційного обліку, виходячи з можливості розстрочення їх сплати протягом п’яти років, перераховуються за умови, якщо сторони узгодили інший строк розстрочення внесків, зокрема під час інформування оператором зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол(ли) комерційного обліку у будівлі.

Для встановлення органами місцевого самоврядування внесків за встановлення вузлів комерційного обліку до заяви про встановлення внесків та розрахунку цих внесків додатково додаються:

 • копія повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановити у відповідній будівлі вузол (вузли) комерційного обліку, у якому обов’язково вказується вартість такого встановлення, розмір та порядок сплати передбаченого Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» внеску за встановлення вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі;
 • копія рішення власників (співвласників) будівлі (копія протоколу) про згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах (у разі наявності);
 • копія повідомлення власників (співвласників) будівлі, отримана оператором зовнішніх інженерних мереж, про зміну розміру та порядку сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, яка відбулася за результатами обговорення умов встановлення вузла комерційного обліку та погодження з оператором зовнішніх мереж умов встановлення вузла комерційного обліку, відмінних від запропонованих (у разі наявності);
 • інформація, що підтверджує факт того, що власник (співвласники) протягом двох місяців з дня отримання від оператора зовнішніх інженерних мереж повідомлення про намір встановити у відповідній будівлі вузол (вузли) комерційного обліку не повідомив(ли) оператора зовнішніх інженерних мереж про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • інформація, що підтверджує факт того, що власник (співвласники) повідомив(ли) про намір погодити відмінні від запропонованих оператором зовнішніх мереж умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку, але не зробив(ли) цього протягом чотирьох місяців з дня повідомлення оператором про намір встановити вузли комерційного обліку (у разі наявності);
 • копія рішення суду про встановлення сервітуту щодо частини будівлі, в/на якій обладнується вузол комерційного обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку, що набрало законної сили (у разі наявності).

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку для подання їх органу місцевого самоврядування визначаються відповідно до цієї Методики, виходячи з витрат, пов’язаних з обслуговуванням вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на один рік.

Внески за заміну вузлів комерційного обліку для подання їх органу місцевого самоврядування визначаються відповідно до цієї Методики, виходячи з витрат, пов’язаних із заміною вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі та можливості сплати їх споживачами протягом п’яти років.

9. Внески за встановлення вузлів комерційного обліку не визначаються та не нараховуються для власників (співвласників) відповідної будівлі, якщо обладнання будівлі вузлом комерційного обліку здійснюється:

 • самостійно власником (співвласниками) за власний рахунок;
 • за рахунок коштів місцевого бюджету.

10. Споживачі сплачують виконавцю відповідної комунальної послуги внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, встановлені рішенням органу місцевого самоврядування для відповідної будівлі. До рішення про встановлення внесків обов’язково додається структура внесків, визначена за кожним видом діяльності окремо.

ІІ. Механізм визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами

1. Розмір внеску за встановлення вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов’язаних із оснащенням будівлі відповідним(и) вузлом(лами) комерційного обліку комунальних послуг, зокрема витрат на придбання вузла(ів) комерційного обліку, його (їх) встановлення у будівлі чи її частині (під’їзді), оформлення проектної документації тощо.

Сплата таких внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

2. Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат на огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційного передання результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміну допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі також охорона або страхування вузла обліку.

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначаються з розрахунку на один рік, для складової витрат на періодичну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ділиться на строк міжповірочного інтервалу відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547.

3. Розмір внеску за заміну вузла(ів) визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов’язаних із заміною відповідного вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат, пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку.

Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

4. Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються з урахування комплексу робіт і послуг, що здійснюються оператором зовнішніх інженерних мереж відповідно до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Перелік зазначених робіт і послуг, а також їх періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає оператор зовнішніх інженерних мереж.

Витрати ресурсів на виконання робіт та послуг, пов’язаних зі встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, а за їх відсутності в зазначених нормах – за державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими нормативно-технічними документами.

Оператори зовнішніх інженерних мереж можуть розробляти власні норми на роботи, які не охоплені державними ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими нормативно-технічними документами, для використання їх під час виконання робіт і надання послуг, пов’язаних зі встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку.

Визначення вартості робіт з періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку здійснюється відповідно до Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 865, з урахуванням Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 грудня 2015 року № 1719, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 51/28181.

5. Для будівлі, де налічуються два та більше споживачів, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розподіляються відповідно до кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень).

6. Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал.

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

7. Розміри внесків (на одиницю житлового чи нежитлового приміщення у відповідній будівлі) визначаються за такими формулами:

1) внесок за встановлення вузла(ів) комерційного обліку (ВНвст):

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

де

Ввст

витрати на встановлення вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на місяць, грн;

Пкількість

кількість приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна у відповідній будівлі, од.;

3

кількість місяців у кварталі.

Витрати на встановлення вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на місяць (Ввст) розраховуються за такою формулою:

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

де

ПВвст

плановані витрати на встановлення вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі, розраховані за вимогами цієї Методики, з урахуванням планованого прибутку, грн;

Р

період відшкодування витрат на встановлення вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі (розстрочення періоду платежів), що становить п’ять років (або інший строк, визначений за згодою сторін);

12

кількість місяців;

2) внесок за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку (ВНобс):

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

де

Вобс

витрати на обслуговування вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на місяць, грн;

Пкількість

кількість приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна у відповідній будівлі, од.;

3

кількість місяців у кварталі.

Витрати на обслуговування вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на місяць (Вобс) розраховуються за такою формулою:

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

де

ПВобс

плановані витрати на обслуговування вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі, розраховані за вимогами цієї Методики, з урахуванням планованого прибутку, грн;

Р

період відшкодування витрат на обслуговування вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі (розстрочення періоду платежів), що становить один рік (для складової витрат на періодичну повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу);

12

кількість місяців;

3) внесок за заміну вузла(ів) комерційного обліку (ВНзам):

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

де

Взам

витрати на заміну вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на місяць, грн;

Пкількість

кількість приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна у відповідній будівлі, од.

Витрати на заміну вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі з розрахунку на місяць (Взам) розраховуються за такою формулою:

Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання" від 20.07.2018

де

ПВзам

плановані витрати на заміну вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі, розраховані за вимогами цієї Методики, з урахуванням планованого прибутку, грн;

Р

період відшкодування витрат на заміну вузла(ів) комерційного обліку у відповідній будівлі (розстрочення періоду платежів), що становить п’ять років (або інший строк, визначений за згодою сторін);

12

кількість місяців.

Внески, визначені відповідно до вимог цього пункту, оподатковуються згідно з вимогами чинного законодавства.

8. Обсяг фактично виконаних робіт (наданих послуг), пов’язаних зі встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, підтверджується відповідною первинною документацією, що зберігається у оператора зовнішніх інженерних мереж, зокрема наказами підприємства, табелем обліку робочого часу, розрахунковими листками нарахування заробітної плати робітникам, нарядами-завданнями, актами списання матеріалів, матеріальними звітами майстрів, актами виконаних робіт постачальних та підрядних організацій тощо.

9. Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

Під час коригування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку орган місцевого самоврядування аналізує їх структуру у частині відповідності/невідповідності фактичних витрат, понесених на виконання запланованого переліку робіт і послуг протягом планованого періоду, та витрат, які було враховано у встановлених внесках, і за результатами такого аналізу у разі відхилення відповідних показників здійснює перерахування внесків.

Скоригований розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку підлягає обов’язковому встановленню органами місцевого самоврядування.

ІІІ. Механізм розрахунку витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку

1. Витрати на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку розраховуються на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням прогнозу індексів цін виробників промислової продукції на плановий період.

До витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку додається планований прибуток.

2. Формування витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, здійснюється окремо за кожним видом діяльності (встановлення, обслуговування, заміна вузлів комерційного обліку).

Облік витрат ведеться окремо за видами діяльності.

Оператор зовнішніх інженерних мереж здійснює розподіл витрат між видами діяльності відповідно до установлених цією Методикою вимог.

3. Планування витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, що включаються до повної планованої собівартості, здійснюється з урахуванням планованих витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку та фінансових витрат, пов’язаних із цією діяльністю.

Плановані витрати групуються аналогічно відображенню фактичних витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4. До планованих витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку включаються:

 • планована виробнича собівартість;
 • плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку.

5. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, що включаються до повної планованої собівартості, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

6. До планованих витрат не включаються витрати, які не використовуються або перевищують межі витрат для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог Податкового кодексу України.

1. Планована виробнича собівартість

1. До складу планованої виробничої собівартості включаються:

1) прямі матеріальні витрати:

 • витрати на придбання вузла(ів) комерційного обліку, що підлягає(ють) встановленню (заміні) у відповідній будівлі (комплексу пристроїв (у тому числі засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам технічних регламентів)), допоміжного обладнання та матеріалів до них, призначених для вимірювання спожитої теплової енергії та води, тиску, а також технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби дистанційного передання результатів вимірювання (за наявності);
 • витрати на придбання вузлів комерційного обліку, що входитимуть до обмінного фонду оператора зовнішніх інженерних мереж (не більше 15 % вузлів комерційного обліку від усіх вузлів обліку комерційного обліку, що перебувають на абонентському обліку оператора зовнішніх інженерних мереж);
 • витрати на придбання матеріалів та додаткового обладнання, необхідного для забезпечення обліку спожитої теплової енергії та води у будівлі, встановлення, обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку, зокрема, запірної арматури, захисних шаф, пломб, дроту для опломбування тощо;
 • витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів;
 • інші прямі матеріальні витрати, пов’язані із встановленням (заміною) у будівлі (чи біля будівлі) вузла комерційного обліку, оформленням проектної документації на встановлення цього вузла обліку; обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку у відповідній будівлі;

2) прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до робіт із встановлення, обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку у будівлі) відповідно до Закону України «Про оплату праці»:

 • основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
 • додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок до тарифних ставок і окладів (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

Планування витрат на оплату праці здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної, галузевої та територіальної угод, колективного договору;

3) інші прямі витрати:

 • єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
 • амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, визначена відповідно до Податкового кодексу України;
 • витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення робіт із встановлення, обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку (у разі наявності укладених договорів);
 • витрати, пов’язані з оглядом, опломбуванням/розпломбуванням, періодичною повіркою (у тому числі демонтажем, транспортуванням та монтажем), ремонтом засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку;
 • витрати, пов’язані із забезпеченням дистанційного передання результатів вимірювання (за наявності);
 • витрати, пов’язані з ремонтом та заміною допоміжних засобів вузла обліку;
 • інші виробничі витрати, безпосередньо пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку у відповідній будівлі, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (відповідно до виду діяльності);

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

 • витрати на управління виробництвом (оплата праці та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями тощо);
 • амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;
 • витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
 • витрати, пов’язані із охороною або страхуванням вузла(ів) обліку (за згодою власника (співвласників) будівлі);
 • витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи, пов’язані з утриманням виробничих приміщень;
 • витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки;
 • витрати на пожежну і сторожову охорону об’єктів виробничого та загальновиробничого призначення;
 • витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт, періодичної повірки, опломбування, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж) засобів обліку води та теплової енергії (у разі наявності укладених договорів);
 • сплата податків, зборів, обов’язкових платежів;
 • інші витрати загальновиробничого призначення.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам.

2. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

2. Плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку

1. До складу адміністративних витрат включаються такі загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством:

 • витрати на утримання апарату управління та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, які визначаються, виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених виконавцем тарифних ставок (окладів);
 • основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до законодавства;
 • амортизація основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів адміністративного призначення, визначена відповідно до Податкового кодексу України;
 • витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;
 • витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, інформаційних, рекламних тощо);
 • витрати на оплату послуг зв’язку (поштового, телефонного, телеграфного, телефаксу тощо);
 • витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;
 • витрати, пов’язані із сплатою податків і зборів, крім тих, що включаються до виробничої собівартості;
 • витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів, розв’язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу за результатами аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно до планованої виробничої собівартості.

Адміністративні витрати включаються до повної планованої собівартості у розмірі, що не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості.

2. До складу витрат на збут включаються такі витрати:

 • витрати на оплату праці персоналу;
 • відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, обсяг яких визначається, виходячи із запланованих витрат на оплату праці;
 • оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу;
 • амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підрозділів, що безпосередньо пов’язані зі збутом, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України;
 • витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом (плата за оренду, страхування, ремонт, водопостачання, водовідведення, освітлення, охорону);
 • витрати, пов’язані з виготовленням розрахункових документів, оплатою послуг єдиних розрахункових та інформаційно-обчислювальних центрів (у разі наявності укладених договорів);
 • витрати, пов’язані з виконанням робіт зі збору внесків від споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання;
 • витрати на оплату інформаційних послуг;
 • витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування внесків від споживачів комунальних послуг та власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання (у разі наявності укладених договорів);
 • витрати, пов’язані з відшкодуванням оператором зовнішніх інженерних мереж виконавцю комунальної послуги (у разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором зовнішніх інженерних мереж) витрат, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням (у разі наявності укладених договорів);
 • витрати, пов’язані з оплатою оператором зовнішніх мереж послуг зі збору та перерахування внесків виконавцем комунальних послуг (у разі якщо виконавець комунальної послуги не є оператором зовнішніх інженерних мереж) (у разі наявності укладених договорів).

Обсяг витрат на збут послуг визначається із застосуванням нормативного методу за результатами аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

Витрати на збут послуг розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості.

3. До складу інших операційних витрат, пов’язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, включаються витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, які не ввійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут.

Інші операційні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості.

До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

 • суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;
 • витрати, пов’язані з утриманням об’єктів соціальної інфраструктури;
 • суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
 • представницькі витрати;
 • суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;
 • суми нестачі та втрат від пошкодження цінностей;
 • витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти та втрати від операційної курсової різниці;
 • собівартість реалізованих виробничих запасів.

3. Фінансові витрати

1. До фінансових витрат, що включаються до повної собівартості, належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими запозиченнями (кредитами, позиками) та інші витрати, пов’язані із залученням запозичень (кредитів, позик) для встановлення, обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку.

2. Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими узгоджено з органами місцевого самоврядування.

4. Планований прибуток

1. До витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку включається планований прибуток.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення заходів, пов’язаних із удосконаленням технічних засобів оператора зовнішніх інженерних мереж, що забезпечують облік теплової енергії та води, засобів, пов’язаних із обслуговуванням споживачів, а також на відшкодування витрат з податку на прибуток.

Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на заходи, пов’язані із удосконаленням технічних засобів, що забезпечують облік теплової енергії та води, засобів, пов’язаних із обслуговуванням споживачів, та не може перевищувати 3 % від повної планованої собівартості (в розрізі видів діяльності).

У разі отримання кредитів/позик на встановлення чи заміну вузлів комерційного обліку планований прибуток спрямовується на погашення основної суми запозичень, а також на відшкодування витрат з податку на прибуток.

За умови встановлення чи заміни вузлів комерційного обліку за рахунок кредитів/позик рентабельність визначається у розмірі, необхідному для виконання кредитних зобов’язань, виходячи з умов відповідних договорів, запозичення за якими узгоджено з органами місцевого самоврядування.

2. Примірну форму розрахунку внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку наведено у додатку до цієї Методики.

Директор Департаменту
економіки систем
життєзабезпечення

Н. Хоцянівська


Додаток
до Методики визначення розміру
внесків за встановлення, обслуговування
та заміну вузлів комерційного обліку
та їх розподілу між споживачами
комунальних послуг, власниками
(співвласниками) приміщень,
обладнаних індивідуальними
системами опалення та/або гарячого
водопостачання
(пункт 2 глави 4 розділу ІІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА
розрахунку внесків за встановлення/ обслуговування/заміну вузлів комерційного обліку
за адресою _____________________________

№ з/п

Показник

Код рядка

Встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку

Обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку

Заміна вузла (вузлів) комерційного обліку

Разом

усього будинок, грн

грн/ приміщення

усього будинок, грн

грн/ приміщення

усього будинок, грн

грн/ приміщення

усього будинок, грн

грн/ приміщення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Планована виробнича собівартість, усього, у тому числі:

1

1.1

Прямі матеріальні витрати, усього, у тому числі:

2

1.1.1

3

1.2

Прямі витрати на оплату праці, усього, у тому числі:

4

1.2.1

5

1.3

Інші прямі витрати, усього, у тому числі:

6

1.3.1

7

1.4

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

8

1.4.1

9

2

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

10

2.1

11

3

Витрати на збут, усього, у тому числі:

12

3.1

13

4

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

14

4.1

15

5

Фінансові витрати

16

6

Усього витрат повної планованої собівартості

17

6

Планований прибуток, усього, у тому числі:

18

6.1

на здійснення заходів

19

6.2

податок на прибуток

20

7

Усього планованих витрат з урахуванням планованого прибутку

21

8

Витрати з розрахунку на місяць

22

9

Кількість приміщень

23

10

Внески (з розрахунку на квартал)

24

0 Коментарів

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*