Порядок відключення будинків, квартир та нежитлових приміщень від централізованого опалення та постачання гарячої води

Порядок відключення будинків, квартир та нежитлових приміщень від централізованого опалення та постачання гарячої води

Наказом Мінрегіону N 982/33953 від 27.09.2019 оновлено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води у випадках передбачених Законом України від 01.05.2019 року «Про житлово-комунальні послуги».

 

Для ОСББ

Для багатоквартирних будинків перш за все треба провести загальні збори, де голосуванням співвласників прийняти рішення щодо влаштування у будинку систем індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП) та зазначити осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення будинку.

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.

Які документи необхідні?

У довільній формі із зазначенням причини відключення складається заява про від’єднання житлового будинку від ЦО та/або ГВП. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг з протоколу) про ухвалене співвласниками рішення додається до заяви.

Також необхідно затвердити проект системи індивідуального теплопостачання чи автономного теплопостачання житлового будинку або системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води житлового будинку. Він розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм. Вибір запропонованих схем може супроводжуватися економічними розрахунками.

Обрана система повинна забезпечити:

  • опалення місць загального користування і допоміжних приміщень у будинку;
  • ізоляцію та/або перенесення транзитних стояків, у разі необхідності, перекладання розподільних трубопроводів, стояків, заміна дросельних діафрагм, елеваторів, вузлів обліку тощо;
  • заміну (у разі необхідності) внутрішньобудинкових систем газо- та/або електропостачання (залежно від типу нагрівачів).

Проект узгоджується організаціями, які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх інженерних мереж, якщо це передбачено договором на видачу технічних умов.

 

Куди подавати документи?

Рішення про відключення (від’єднання) власників житлових будинків від ЦО та/або ГВП приймається органом місцевого самоврядування за письмовим зверненням власників (співвласників) такого будинку на підставі рішення Комісії.

Орган місцевого самоврядування розглядає подані документи лише за наявності затвердженої ним схеми теплопостачання відповідного населеного пункту.  Далі звернення передається Комісії, яка розглядає заяви  та приймає рішення про відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП за участю заявника або його уповноваженого представника.

Рішення приймаються з обов’язковим урахуванням технічних можливостей існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання населеного пункту або окремого кварталу (мікрорайону) щодо забезпечення живлення запропонованої власником (співвласниками) житлового будинку системи. У разі необхідності комісія надає рекомендації щодо збільшення потужностей та пропозиції щодо їх фінансування, а також заміни систем внутрішньоквартальних, магістральних мереж електро-, газо-, водо-, теплопостачання.

Далі, враховуючи всі рекомендації Комісії, орган місцевої влади приймає рішення щодо запиту на відключення, а копія рішення надається замовнику.

 

Хто і коли займається відключенням від ЦО та/або ГВП?

Відключення (від’єднання) від ЦО та/або ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги або оператором зовнішніх інженерних мереж, якщо він не є виконавцем комунальної послуги або залученим власником (співвласниками) суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з обов’язковим переліком робіт з монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання в присутності виконавця відповідної комунальної послуги після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такого житлового будинку.

Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО, ГВП.

Не пізніше наступного робочого дня після виконання робіт з відключення від ЦО, ГВП та встановлення згідно з проектом обладнання системи індивідуального чи автономного теплопостачання будинку складається акт про відключення (від’єднання) житлового будинку від зовнішніх інженерних систем централізованого опалення/постачання гарячої води, який підписується власниками або уповноваженою особою співвласників, представниками виконавця відповідної комунальної послуги.

Узгодження дати і часу виконання робіт з відключення від ЦО, ГВП з виконавцями таких робіт та інформування про це співвласників житлового будинку здійснюється уповноваженою ними особою.

Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника (співвласників) про перегляд умов або розірвання договору про надання послуги.

 

Для власників квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках

При самостійному рішенні власнику квартири або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку відокремитися від ЦО, ГВП необхідно переконатися, що не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від таких мереж.

Перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО, ГВП можна отримати на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування та виконавців відповідних комунальних послуг.

 

Які документи необхідні та хто приймає рішення?

Для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власник забезпечує розроблення проектної документації про відключення (відокремлення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП та, за необхідності, проекту встановлення системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні, виготовленого відповідно до державних будівельних норм.

До проекту додається заява про відключення (від’єднання) житлового будинку від ЦО та/або ГВП складається у довільній формі із зазначенням причини відключення.

Орган місцевого самоврядування передає таке звернення на розгляд Комісії.

Комісія розглядає заяви про відключення (від’єднання) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та/або ГВП за участю заявника або його уповноваженого представника, надає рекомендації щодо корективів проекту. Витяг із протоколу Комісії надається заявникові.

Для виконання робіт з відокремлення (відключення) від мереж власник квартири чи нежитлового приміщення повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги та виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, постачання гарячої води про своє рішення про відокремлення (відключення) від ЦО, ГВП шляхом подання письмової заяви у довільній формі, у якій зазначається наявність підстави для такого рішення згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

До заяви додається копія витягу з протоколу засідання Комісії про розгляд питання щодо відокремлення (відключення) такої квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП, а також копія проекту такого відокремлення (відключення) та, за необхідності, проекту встановлення системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Виконавець робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, постачання гарячої води письмово повідомляє власника про дату та час здійснення заходів з підготовки відповідної мережі до відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власника (здійснити спуск води з системи чи її частини тощо). Така дата повинна бути не раніше 15 календарних днів і не пізніше 30 календарних днів від дати надсилання такого повідомлення виконавцем послуги власнику.

Якщо повідомлення від виконавця робіт з обслуговування внутрішньо будинкових систем теплопостачання, постачання гарячої води надійшло власнику після 01 жовтня, дата відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власника переноситься на наступний міжопалювальний період.

Хто й коли займається відокремленням від ЦО та ГВП?

Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП здійснюється у міжопалювальний період не пізніше 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО, ГВП.

Виконання робіт з відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП здійснюється виконавцем робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, постачання гарячої води або іншим залученим власником суб’єктом господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з обов’язковим переліком робіт з монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання на підставі договору.

Усі витрати, пов’язані з відокремленням (відключенням) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП здійснюються за рахунок власника.

У разі виконання робіт з відокремлення (відключення) від ЦО, ГВП іншим залученим власником суб’єктом господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з обов’язковим переліком робіт з монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, власник квартири чи нежитлового приміщення письмово повідомляє виконавця послуг з постачання теплової енергії та/або з постачання гарячої води про дату і час виконання робіт з відокремлення (відключення) не пізніше як за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт. Неприбуття представників виконавців послуг за умовиїх повідомлення не може бути підставою для відмови у виконанні робіт з відокремлення (відключення) від ЦО, ГВП.

По завершенню робіт з відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, ГВП складається акт про відокремлення (відключення) квартири/нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення/постачання гарячої води (додаток 3) у трьох примірниках, якщо відключення було здійснено виконавцем робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та/або постачання гарячоїводи, або у чотирьох примірниках, якщо відокремлення (відключення) здійснювалося іншим визначеним цим Порядком суб’єктом господарювання – по одному примірнику для власника та кожного виконавця робіт/послуг. Такий акт підписується присутніми при відокремленні (відключенні) власником квартири чи нежитлового приміщення і представниками виконавців робіт/послуг.

Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника про перегляд умов або розірвання договору про надання послуги.

0 Коментарів

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*